เรียนภาษาที่อังกฤษ

London International Study Centre (4)

เรียนภาษาที่อังกฤษ

สำหรับน้องๆที่กำลังหาหลักสูตรการเรียนภาษาในต่างประเทศ (ระยะสั้น) “ประเทศอังกฤษ” เป็นตัวเลือกที่นิยมอันดับต้นๆ เพราะเป็นประเทศเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ และน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกีฬา โดยในแต่ละเมืองนั้น ก็จะมีความแตกต่างกัน เช่น ลอนดอน เป็นเมืองใหญ่และมีผู้คนที่หลากหลาย วิถีชีวิตของคนที่นี่จะค่อนข้างรีบเร่ง รวมทั้งการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะใช้รถบัสและรถไฟใต้ดินเป็นหลัก แต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจต่างๆ มากมาย เป็นเหตุผลให้คนส่วนใหญ่นิยมเลือกไป “เรียนภาษาที่อังกฤษ

เหตุผลที่ควรเลือกไปเรียนต่างประเทศกับ GENT

1. GENT Edutainment ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทฯชั้นนำของประเทศไทยในการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส (แบบกลุ่ม) และการให้การแนะแนวด้านการเรียนภาษาและเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดย GENT Edutainment เป็นเพียง 1 ใน 3 องค์กรในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คือ TIECA, FELCA, English UK และ Quality English จึงทำให้มั่นใจได้ว่า GENT Edutainment เป็นองค์กรแนะแนวการศึกษาที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

2. GENT Edutainment ได้รับความเชื่อถือในการเป็นตัวแทนแนะแนวการศึกษาอย่างเป็นทางการอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนมัธยมและสถาบันภาษาจากทั่วโลกกว่า 100 แห่งซึ่งมีความหลากหลายและสามารถรองรับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรการเรียน, ราคา, สถานที่ตั้ง ตลอดจนบรรยากาศในการเรียนและการบริหารโรงเรียน (Traditional/ Family Run schools vs Franchise schools)

3. GENT Edutainment ยึดหลักการให้บริการแบบ Professional Treat, Personal Touch กล่าวคือเจ้าหน้าที่ของ GENT Edutainment ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพที่ได้รับคำชื่นชมจากบรรดาเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศถึงระบบการทำงาน ความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดและการทุ่มเทที่มีต่อเด็กนักเรียนทุกคน

4. ฟรีค่าบริการแนะแนวการศึกษาและให้บริการในรูปแบบ One Stop Service

5. นอกเหนือจากบริการข้างต้นแล้ว หลังจากที่นักเรียนออกเดินทาง GENT Edutainment ยังมี Hotline สำหรับน้องๆเพื่อให้สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกกรณีโดยผ่านการติดต่อในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมลล์, Line หรือ Facebook เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่ามี GENT Edutainment เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่คอยช่วยเหลือและประสานงานกับทางโรงเรียนให้ตลอดการเดินทาง

ขั้นตอนการสมัครเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

1. ติดต่อทีมงาน GENT Edutainment เพื่อขอข้อมูลและข้อแนะนำในเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลในการเลือกประเทศ, เมือง และสถาบันเรียนภาษาที่เหมาะสมกับความต้องการ
(ดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละสถาบันได้โดยคลิกที่ลิงค์ในตารางด้านล่าง)
3. คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษประมาณ 4 – 5 โรงเรียนพร้อมแจ้งทีมงาน GENT เพื่อส่งใบเสนอราคา
4. ตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่สนใจพร้อมเตรียมเอกสารดังนี้
• กรอกใบสมัครของ GENT Edutainment (Click here)
• หลักฐานการโอนเงินชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท
• เตรียมสำเนาพาสปอร์ตนำส่งให้กับทีมงาน GENT Edutainment
(ทั้งนี้นักเรียนควรเตรียมตัวการสมัครก่อนเดินทางประมาณ 6 – 8 สัปดาห์)
5. จองตั๋วเครื่องบิน โดยยังไม่ต้องชำระเงิน ควรรอให้ได้ผลการตอบรับวีซ่าก่อน โดยการจองตั๋วเครื่องบินนักเรียนอาจจะทำการจองเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ของ GENT Edutainment เป็นผู้ดำเนินการก็ได้
6. เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครวีซ่าสำหรับประเทศอังกฤษ, นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา
(ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียด)
7. สมัครวีซ่าโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 17 วันทำการเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับวีซ่าของแต่ละประเทศ
8. ชำระเงินส่วนที่เหลือ
9. นัดวันและเวลาเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนภาษาในต่างประเทศ

หากน้องๆหรือผู้ปกครอง มีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆที่ต้องการอยากรู้
เกี่ยวกับการไปเรียนภาษาในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของการเลือกเมือง,
เลือกประเทศ ตลอดจนข้อมูลของโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
GENT Edutainment” มีความพร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษา
ติดต่อหาเราได้ที่ Tel: 02-214-4500 ต่อ 21-23
Hotline (24 Hrs): 095-592-2563, 095-592-2536

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

โดยทั่วไปหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่เด็กไทยนิยมไปเรียนในต่างประเทศมีดังนี้

General English เป็นการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยเน้นไปที่ทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีจำนวนชั่วโมงเรียนประมาณ 15 – 16.67 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งหลักสูตร General English เหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนในระยะเวลาสั้นๆ และต้องการใช้เวลาในการท่องเที่ยวไปยังสถานทีต่างๆในเมืองนั้นๆ เนื่องจากการเรียนหลักสูตร General English นั้น โดยปรกติแล้วมักจะเรียนแค่ครึ่งวันเช้าหรือบ่ายเท่านั้น ส่วนอีกครึ่งวันนั้นน้องๆสามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้

Intensive English เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่คล้ายๆกับ General English หากแต่มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่มากกว่า โดยทั่วไปมักจะมีจำนวนชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 18 – 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้ว การเรียนหลักสูตร Intensive English นั้นมักจะเป็นในรูปแบบของ General English + Elective Class ซึ่งทางโรงเรียนมักจะนำเสนอ Elective Class ให้น้องๆได้เลือกตามความต้อง อาทิเช่น Accent Reduction, Business English, Structure + Grammar, Writing และอื่นๆอีกมากมาย

Exam Course เป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่แค่การเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น หากแต่จะมุ่งเน้นในการทำข้อสอบเพื่อใช้ในการยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาทิ IELTS, TOEFL, GMAT เป็นต้น

Junior Course สำหรับบางโรงเรียน/ สถาบันนั้น อาจจะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลายๆโรงเรียนอาจจะมีการจัดหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10 – 17 ปี โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการเรียนภาษาอังกฤษ แต่จะมีการจัดกิจกรรมและการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

โรงเรียน/สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรองคุณภาพ

ในปัจจุบันมีโรงเรียน/สถาบันสอนภาษาอังกฤษจำนวนมากมาย หากแต่อาจจะมีโรงเรียน/สถาบันสอนภาษาอังกฤษจำนวนไม่มากนักที่ได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละประเทศ ทั้งนี้การรับรองคุณภาพการศึกษาจากองค์กรในแต่ละประเทศนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นการยืนยันในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพของการจัดการและบริหาร

ทั้งนี้องค์กรในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ให้การรับรองสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในแต่ละประเทศนั้น
มีตัวอย่างดังนี้
• English UK
• British Council (UK)
• The English Network – TEN (UK)
• ACCET (USA)
• Quality English (UK, USA, New Zealand)
• IALC (UK, USA, New Zealand)
• English New Zealand
• Edutrust (Singapore)

ซึ่งโรงเรียน/สถาบันสอนภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศที่ทางทีมงาน GENT Edutainment ได้คัดสรรมานำเสนอให้แก่น้องๆนั้นต่างได้รับการรองรับจากแต่ละองค์กรของแต่ละประเทศอย่างน้อย 1 องค์กร

โดยทีมงาน GENT ได้รวบรวมข้อมูลของสถาบันสอนภาษาชั้นนำในประเทศอังกฤษ ที่คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี สำหรับน้องๆนักเรียน หรือผู้ปกครองที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (ระยะสั้น 1 – 6 เดือน) ให้กับบุตรหลานของท่าน ซึ่งเราได้ รวบรวมรายละเอียดของสถาบันสอนภาษา, รวมถึงสถานที่ตั้ง, ข้อมูลคอร์สเรียน, ข้อมูลที่พัก, ตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และโปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับโปรแกรม “เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ” โดย GENT Edutainment

สรุปค่าเรียนและค่าที่พัก (รวมอาหาร 2 มื้อ) ของโรงเรียน/สถาบันสอนภาษาในอังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

Schools (15 Hours/ Week)City8 weeks12 weeks24 weeks
LISC*London, SurreyOn requestOn requestOn request
CES Wimbledon*London2,5023,6827,082
Excel English*London3,0404,4408,400
Frances King*London3,4735,36811,212
Hampstead*London3,0164,4528,904
ISIS Central*London2,9844,1027,623
ISIS Greenwich*London, Greenwich3,1194,2147,727
Kaplan, UK*LondonOn requestOn requestOn request
London School of English (20 Hrs)*London5,1607,56014,040
LTC*London2,8323,9967,608
St Giles UK (16.67 Hours)*London Central3,2514,8018,351
St Giles UK (16.67 Hours)*London Highgate3,1264,6138,128
Stafford House*London2,8004,1047,824
Wimbledon (20 Hours)*London3,6005,19610,200
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
Kaplan, UK*On request
On requestOn request
ELC Bristol*
(21 Hrs)
3,520
4,8009,720
Kaplan - Salisbury, UK*On request On request On request
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/Week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
Capital School of English*On requestOn requestOn request
Anglo Continental*2,3643,4486,572
Kaplan, UK*On requestOn requestOn request
Schools (15 Hours/ Week)City8 weeks12 weeks24 weeks
ELC Brighton* (18.75 Hrs) *Brighton3,1284,5578,424
Embassy* (16.67 Hrs)*Brighton3,4224,6388,196
ISIS*Brighton2,6003,5275,448
Loxdale*Brighton2,8084,2125,400
LTC*Brighton2,7283,8046,816
St Giles UK (16.67 Hours)*Brighton2,8884,2567,335
Stafford House*Brighton2,8004,1047,824
LSI*Portsmouth3,1604,4858,970
ELC Eastbourne (18.75 Hrs)* Eastbourne2,5543,7327,416
LTC* Eastbourne2,3763,3126,240
St Giles UK (16.67 Hours)*Eastbourne2,8834,1437,485
CES*Worthing2,6933,9087,020
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
Studio Cambridge*2,7203,9247,608
Embassy CES, UK*2,8784,0027,644
Kaplan, UK*On requestOn requestOn request
New School of English, Cambridge*On requestOn requestOn request
Stafford House, Canterbury2,8004,1047,824
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
English in Chester
(21 Hrs)
On requestOn requestOn request
CES Leeds*2,6933,9087,020
The Liverpool School of English*On requestOn requestOn request
LILA - Liverpool*On requestOn requestOn request
New College Manchester*On requestOn requestOn request
Kaplan Manchester, UK*On requestOn requestOn request
Melton College, YorkOn requestOn requestOn request
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
Kaplan, UK*On requestOn requestOn request
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
ILS English*On requestOn requestOn request
ชื่อสถาบัน (15 Hrs/week)ค่าเรียน 8 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 12 Weeks
(GBP)
ค่าเรียน 24 Weeks
(GBP)
ISIS Oxford*2,7843,7986,992
CES Oxford*2,5023,6827,082
Lake School of English*3,0004,5009,000
Kaplan, UK*On requestOn requestOn request
Embassy CES, UK*
(16.67 Hrs)
2,8784,0027,644
The Oxford English Centre3,4805,22010,200

หมายเหตุ : ตารางราคาเรียนภาษาที่อังกฤษ

1. ราคาข้างต้นรวมค่าเรียนภาษาอังกฤษ (ราคาปรกติ) และค่าที่พัก (รวมค่าอาหาร) ครบตามจำนวนสัปดาห์ที่แจ้งเอาไว้

2. โรงเรียนที่มีสัญญลักษณ์  *  เป็นสถาบันที่มีโปรโมชั่น ราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3. ราคาที่แสดงเป็นเพียงราคาค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษและค่าที่พักเบื้องต้น หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียด สามารถเข้าไปดูข้อมูลของแต่ละสถาบันได้โดยการกดลิงค์ที่ชื่อสถาบัน

4. สามารถเช็คอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ http://www.scb.co.th/scb_api/index.jsp#sthash.NqbMaiBi.dpuf